Un importante contributo alla lessicografia italo-slovena: Sergij Šlenc, Veliki slovensko-italijanski slovar - Il grande dizionario sloveno-italiano, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 2006; pp. XIV + 1539