Pregled zlorab IKT in njihovo odkrivanje s pomočjo dvosmernih umetnih nevronskih mrež
An overview of ICT frauds and their detection with Bi-directional artificial neural networks