Rezultati raziskovanj
Ocena števila prebivalstva po starosti in spolu za leta 1981 do 1985