Premoženjski in civilno-pravni položaj slovenskih Judov v 20. stoletju