Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani : za poslovno dobo 1938 in za šolsko leto 1938/39