Prava pót k' dobrimu stanu, ali Ena beséda ob pravim zhasi : nékaj sa vsakiga zhlovéka