Delo : Organ Centralnega komiteta Komunistične partije Slovenije