Rezultati raziskovanj
Osnovne in srednje šole na koncu šolskega leta 1972-73 in začetku šolskega leta 1973-74