Rada Cossutta - Franco Crevatin, Slovenski dialektološki leksikalni atlas slovenske Istre (SDLA-SI) II, Založba Annales 2006