Problemi uvajanja učnociljnega kurikula : predpostavke in implikacije