Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Cankarjeva založba, Ljubljana 1992, pgs. 384