Nasilje in etika križa v luči eksistencialne analitike in mimetične teorije