Optodinamsko spremljanje procesa odstranjevanja barve v realnem času
Real-time optodynamic monitoring of a pulsed-laser decoating rate