Kmečko življenje na visokogorskih kmetijah na primeru doline Tople v 19. stoletju