Janez Nepomuk Kalister in Franc Kalister v Trstu - portret, palača, mavzolej