Literarnozgodovinski pojmovnik za literaturo moderne : revizija in nekaj predlogov