Jezik, psihologija in epistemološki problem opazljivega in neopazljivega