Zaključki kongresa MI 2008 "Od e-Zdravja k zdravju" Zreče, 5.-7. oktober 2008