Literarna veda in nacionalno ideološke težnje : kanadski primer