Iz vigenjca in fužine v tovarno : (ustanovitev žebljarske zadruge v Kropi leta 1894 in njen razvoj do stavke 1.V.1904)