Nekaj slovenskih karikatur in nekaj gradiva o cenzuri 1869-1941