Krajevna imena : poligon za dokazovanje moči in odraz lokalne identitete