Nekaj dopolnil k članku Irene Žmuc, Zapuščina grofa Janeza Andreja Auersperga : (Kronika, 51, 2003, št. 3, str. 249-266)