Slovenski in češki narodni prerod (1780-1848): Vloga kulturnega planiranja, transnacionalnega kulturnega transfera in socialnih mrež : Telč, 24.-27. maj 2012