The development of a chill mould for tool steels using numerical modelling
Razvoj kokile za orodna jekla z uporabo numeričnega modeliranja