Mons. Ivan Trinko (1863-1954). Spodbujevalec spoznavanja in dialoga med kulturami/Promotore della conoscenza e del dialogo tra le culture. Kulturno društvo/Circolo culturale I. Trinko, Čedad/Cividale 2006