Nastanek in razvoj slovenskih meščanskih naselij - naslednikov protiturškega tabora