Dr. Filip Terč in njegovo delo na področju apiterapije (1844-1917)