Belokranjci - vojaki v I. svetovni vojni : gradivo za poznavanje udeležbe moških iz Adlešič in okolice kot vojakov v I. svetovni vojni