Spektralni invariantni podprostori omejenih operatorjev : doktorska disertacija