O eno- in večglasnosti nekaterih besednih kategorij