Dr. Fr. Detela, Trojka.; Povest. Izdala in založila Družba sv. Mohorja v Celovcu. 1915