Lastnosti Achenbachove samoocenjevalne lestvice (Youth Self-Report)