O gospodih z Rihemberka, njihovi posesti in sorodstvenih povezavah