Odvisnost velikosti prevodnih elementov doba (Quercus robur L.) od temperatur na dveh rastiščih Querco-Carpinetum v Sloveniji
Pedunculate oak's (Quercus robur L.) conductive elements size dependence on temperature at two Querco-Carpinetum sites in Slovenia

tab1
1. TXT datoteka (37 kB) Za ogled je potrebna prijava