Slovenske znamke od razpada Avstro-Ogrske do osamosvojitve Slovenije : (ob osemdesetletnici prvih slovenskih znamk)