Srednje šole in višji študiji na slovenskem ozemlju do leta 1918