Primorski krščanski socialci, edina prava sredina med NOB in revolucijo na Slovenskem