Delovanje partizanske terenske lekarne Bober od decembra 1943 do osvoboditve