"Soseda, zdaj smo berači" : korespondenca iz usodnih dni preselitve