Odnos Josipa Gorupa pl. Slavinjskega do kulture in umetnosti