Posest cistercijanskega samostana Rein na Dolenjskem : 1275-1693