Dušni pastirji pri ljubljanskem Sv. Petru v ogledalu vizitacije leta 1631