Pravice in dolžnosti ljubljanskega deželnega sodnika