Vrednotenje metode PCR za sočasno določanje bakterij rodu Salmonella in vrste Listeria monocytogenes v živilih
Evaluation of PCR method for simultaneous detection of Salmonella and Listeria monocytogenes in foods