Ribogojstvo, ribištvo, lovstvo in konjereja na Brdu