Organiziranje slovenskih taborov v letih 1868/69 : (analiza vabil)