Ljubljana - gostiteljica 4. vseslovanskega časnikarskega kongresa maja 1902