Naj pokaže Celje svojo nemško kov! : (odkritje spomenika cesarju Jožefu II. leta 1882 v Celju)