Socialna inteligentnost, empatija in agresivno vedenje : je stereotipna predstava agresivnega človeka kot socialno nekompetentnega zavajajoča?
Social intelligence, empathy, and aggressive behavior : is a stereotype of aggressive individual as socially incompetent inaccurate?